Skal dit barn starte som spejder hos Kjellerup-Spejderne, eller er dit barn blevet inviteret med til spejder af en god ven, og går I nu og overvejer, hvad spejderlivet kan give jeres familie?

Der kan være mange spørgsmål

I den forbindelse kan der være mange ubesvarede spørgsmål: Hvad får mit barn ud af at være spejder?  Hvilke værdier bygger spejderarbejdet på? Hvem er Kjellerup-Spejderne? Hvad forventes der af mig som forælder? Skal man have en masse udstyr som spejder? Hvad koster en spejderuniform? Og så videre…

Dette website er til dig

Det er lavet som en hjælp til dig som forælder, og vi håber, at du her finder svar på nogle af dine helt overordnede spørgsmål. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at få dig en god snak med lederne i gruppen – De vil altid gerne være behjælpelige med råd og vejledning. Omkring det praktiske med uniform, sovepose, dolk og andet spændende grej er det altid en idé at spørge lederen i den enhed, dit barn skal starte i.

Spejderliv udvikler børn og unge

Spejderlivet er et attraktivt tilbud til børn i alle aldre, der handler om langt mere end snobrød og knob. Dit barn vil få venner for livet, og han/hun vil få mulighed for individuel udvikling i trygge rammer. Dit barn vil få det sjovt med jævnaldrende børn og vil opleve voksne, der har tid og overskud – og sammen vil vi få en masse gode oplevelser.

Den grundlæggende idé med spejderarbejdet er at bidrage til, at børn og unge udvikler deres fulde potentiale som enkeltindivider, som ansvarlige borgere og som medlemmer af det lokale, nationale og internationale samfund.

Spejderarbejdet bygger på menneskelige værdier som hjælpsomhed, forståelse og venskab blandt børn og voksne. Ting som mobning, drilleri og jalousi er ikke en del af konceptet.

Spejdere er specielle!

Spejderbevægelsens stifter Lord Baden-Powell mente, at der skulle være noget helt specielt ved spejderne. Man skulle ikke kun kende spejdere på uniformen og på deres aktiviteter, men også på deres væremåde. Spejderlov, spejderløfte og motto er fælles for alle spejdere i hele verden. Ordlyden er ikke præcis den samme fra sted til sted, men grundlaget er det samme og et udtryk for, at vi som del af den internationale spejderbevægelse ønsker et fællesskab ud fra de samme idealer uanset nationalitet, hudfarve og tro.

KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden. Sammen rykker vi verden – med vilje!