Gruppeestyrelsesformand: Niels Maul
Gruppekasserer: Gitte Bundgaard, kasserer@kjellerupspejderne.dk
Gruppeleder: Katrine Dahl Pedersen, 28 29 12 07, katrinedahl-spejder@hotmail.com
Gruppeassistent: Tine Havsager Hoff

Bæverleder: Mads Søften, 30 60 84 57
Bæverassistenter:
Trine

Ulveleder: Tine Hoff, 20 83 52 59
Ulveassistenter:
Mette

Juniorleder: Søren Rasmussen: 31 71 62 98
Juniorassistenter:

Anders

Katja

Kion

Mads

Kristine

Spejderleder: Christian Østerballe: 21 85 12 37
Spejderassistenter:
Annemette

Seniorleder: Christian Østerballe: 21 85 12 37
Seniorassistenter:
Klaus
Sara

Roverklanleder: Christian Østerballe, 21 85 12 37
Roverklanassistent:
Marcus

Mads

Indkøber ved 55Nord: Annemette Kristensen, 22 31 16 24

Blokhus udlejning: 42 92 67 44