Halvårlig kontingent: 455 kr. pr. påbegyndt halve år
Halvårlig kontingent for efterskoleelever: 255 kr. pr. påbegyndt halve år

Uanset hvornår man meldes ind eller ud, betales der for en fuld periode = 1/1 til 30/6 og 1/7 til 31/12

Indmeldelsesgebyr : 150,00 (betales med første kontingent)

Indmeldelse : https://medlemsservice.spejdernet.dk/member/signup/6305

Udmeldelse skal ske skriftligt.
– Dette kan foregå i  en besked på vores facebookside, en sms eller en mail til en leder i enheden barnet kommer fra.

Ture og lejre: Mellem 0 og 300 kr for en weekend.
Dog kan disse koste mere, hvis det er en tur vi ikke selv står for.

Vi har mulighed for at søge tilskud til børn hvor der er behov for økonomisk hjælp

https://spejdernet.dk/vaerktoejer/love-regler/bestemmelser/kontingent-og-medlemskab/ind-og-udmeldelse/