Halvårlig kontingent: 450 kr.

Ture og lejre: Mellem 0 og 300 kr for en weekend.