Kristi Himmelfarts tur: Weekend sommerlejr på Trevæld; d. 30/5-2/6

Trop/Senior sommerlejr: Uge sommerlejr på ungdomsøen; d. 6/7-13/7